Loading

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

I. OPERATOR DATE PERSONALE

Operatorul de date personale este BLACK AUTO SRL,  cu sediul in CLUJ-NAPOCA, Str. STR. MORII, Nr. 26C, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertulul sub Nr J12/3718/2008, C.U.I 24439489. Daca aveti intrebari si solicitari legate de procesarea datelor Dvs personale va rugam sa ne contactati folosind email-ul sau formularul de contact de pe site.

II. CUM COLECTAM DATELE PERSONALE

Datele Dvs personale sunt colectate de catre societatea noastra astfel:

 • Atunci cand vizitati site-ul nostru la adresa: blackautocluj.com, pagina noastra Facebook sau cand ne contactati in vederea solicitarii de informatii printr-unul dintre mijloacele de comunicare: telefonic, Whatsapp, mesagerie, formularul de contact de pe site, etc.
 • Datele dvs sunt colectate direct de la Dvs, atunci cand intram intr-o relatie contractuala cu Dvs in vederea furnizarii serviciilor contractate.

 

III. CATEGORII DE DATE PROCESATE, SCOPURILE PROCESARII SI BAZA LEGALA PENTRU PROCESARE

Datele dumneavoastră personale precum: prenume, nume de familie, număr de telefon, adresa de e-mail, numărul permisului de conducere și numărul cărții de identitate, precum și datele legate de vehicule (inclusiv: locația vehiculului, imobilizarea vehiculului, monitorizarea kilometrajului vehiculului, înregistrarea evenimentelor legate de accidente, date legate de identificarea vehiculelor din cartea de identitate) pot fi procesate de societatea noastra în următoarele scopuri:

 1. pentru a îndeplini contractul cu dumneavoastră (temei legal: articolul 6 1. b. din GDPR), inclusiv: pentru a va contacta direct;
 2. pentru a stabili, urmări sau apăra o cerere în justiție, dacă există, pentru care avem un interes legitim (temei juridic: articolul 6 1. f. din GDPR);
 3. pentru a ne îndeplini obligațiile în legătură cu evidenta și monitorizarea tranzacțiilor financiare pentru spălarea banilor, așa cum se prevede în Legea împotriva spălării banilor (temei juridic: articolul 6 1. c. din GDPR);
 4. pentru decontarea serviciilor și îndeplinirea obligațiilor contabile, în conformitate cu articolul 74 2. 4. din Legea contabilității (temei juridic: articolul 6 1. c. din GDPR);
 5. în scopuri statistice (pentru a adapta mai bine serviciile la nevoile clienților noștri, pentru a optimiza produsele și procesele noastre de servicii, pentru a construi o bază de cunoștințe despre clienți, pentru a efectua analize financiare ale companiei noastre etc.), în cazul în care avem o bază legitimă interes de a face acest lucru (temei juridic: articolul 6 1. f. din GDPR).În acest sens, vă putem trimite, de asemenea, sondaje periodice sau alte materiale de marketing – cu acordul dumneavoastră (în baza articolului 6 1. a. din GDPR). ) – în anumite situații – sau dacă avem un interes legitim în a face acest lucru;
 6. pentru a va oferi produse și servicii (marketing direct) vă putem transmite informații comerciale pe baza consimțământului dumneavoastră exprimat pentru primirea unor astfel de informații (temei legal: articolul 6 1. a. din GDPR). Acest lucru ne permite să vă ținem informat despre evenimentele noastre, ofertele speciale, oportunitățile și produsele și serviciile actuale și viitoare. Atunci când vă contactăm în legătură cu sondaje sau comunicări de marketing, vom folosi e-mail-ul. Dacă nu mai doriți să primiți sondaje sau informații de marketing de la noi, vă rugăm să ne contactați prin formularul de contact și să vă retrageți consimțământul, sau sa accesati link-ul Unsubscribe/Dezabonare din subsolul email-ului.
 7. Pentru a recupera datorii, a procesa polițele de asigurare și a soluționa daunele de asigurare în vederea executării contractului cu dumneavoastră (temei legal: articolul 6 1. b. din GDPR);
 8. pentru a va oferi acces la site-uri web și aplicații – oferim acces la site-uri web sau aplicații. Puteți utiliza aceste site-uri web sau aplicații pentru a găsi informații practice despre mașina dvs., detalii de contact și alte date personale, pentru a ne contacta si raporta modificări sau avarii la vehicul, pentru a programa reparații sau întreținere. Această prelucrare este efectuată în scopul executării contractului cu dumneavoastră (temei legal: articolul 6 1. b. din GDPR) sau cu acordul dumneavoastră.
 9. înregistrarea și gestionarea accidentelor în care dumneavoastră și/sau vehiculul ați putea fi implicat pentru a restabili mobilitatea și a gestiona daune. În acest scop, (i) vă permitem să raportați accidente la numarul nostru de Apel Clienți, (ii) să oferim asistență rutieră și/sau un vehicul de înlocuire, după caz, și (iii) să organizăm reparații și alte activități ulterioare necesare. Această prelucrare este efectuată în scopul executării contractului cu dumneavoastră (temei legal: articolul 6 1. b. din GDPR). De asemenea, putem folosi aceste informații pentru evaluarea reparației daunelor.
 10. închiriere – colectăm datele dumneavoastră personale pentru a facilita servicii în cadrul unor programe de închiriere, astfel încât să puteți, de exemplu, să ne contactați, pentru a va facilita să închiriați o mașină din cel mai convenabil loc de închiriere sau să vă punem la dispoziție o mașină in chirie. Această prelucrare este efectuată în scopul executării contractului cu dumneavoastră (temei legal: articolul 6 1. b. din GDPR);

 

IV. DREPTUL DE A TE OPUNE PRELUCRARII

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza interesului nostru legitim, așa cum este descris mai sus, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră, asa cum sunt descrise mai sus. Vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime importante în legătură cu datele dumneavoastră care au prioritate asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în cazul în care este posibil să avem nevoie de datele dumneavoastră pentru a stabili, urmări sau apăra o revendicare legală.

V. DURATA DE PRELUCRARE

Datele dvs. personale:

a) rezultate din contract se rețin pe toată durata contractului și până la expirarea termenului de prescripție a creanțelor.

b) păstrate ca date contabile și necesare documentării măsurilor de securitate financiară utilizate în condițiile legii privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se păstrează pe o perioadă de 5 ani începând cu prima zi a anului următor exercițiului financiar în care operațiunile și tranzacțiile au fost în cele din urmă finalizate, decontate sau plătite.

c) colectate în scopuri statistice sunt păstrate pe o perioadă de 3 ani, dar nu mai mult decât până la analizarea statisticilor;

d) obținute în scopul trimiterii de informații comerciale și de marketing direct sunt păstrate atâta timp cât există interesul legitim în executarea contractului, în timp ce după expirarea contractului și până la retragerea consimțământului de către dumneavoastră, numai datele prelucrate în baza a consimțământului sunt reținute.

 VI. DESTINATARII DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate cu entități și autorități autorizate să prelucreze astfel de date în conformitate cu legile aplicabile, precum și cu entități care desfășoară activități de recuperare a datoriilor și entități din cadrul Grupului nostru.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate procesatorilor care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru, inclusiv furnizorilor de servicii IT, firmelor de contabilitate, dealerilor de mașini și furnizorilor de servicii de întreținere, cu condiția ca o astfel de prelucrare să fie efectuată în baza unui contract cu operatorul și numai în conformitate cu prevederile operatorului.

VII. DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Conform Regulamentului GDPR, aveți următoarele drepturi:

a) dreptul de acces și de a primi o copie a datelor dumneavoastră;

b) dreptul la rectificarea (corectarea) datelor dumneavoastră;

c) dreptul la ștergere și la restricționarea prelucrării;

d) dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră;

e) dreptul la portabilitatea datelor;

f) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de reglementare.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați utilizand email-ul sau formularul de contact de pe site.

 VIII. REVOCAREA CONSIMTAMANTULUI

În unele cazuri, vă putem cere să dați consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră (de exemplu, în scopuri de marketing). Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

IX. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Datorită naturii globale serviciilor digitale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate și/sau prelucrate într-o altă țară decât țara de reședință.

Unele dintre țările din afara SEE sunt recunoscute de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu standardele SEE. Pentru transferurile din SEE către țări terțe care nu sunt considerate de Comisia Europeană ca oferind protecție adecvată, am pus în aplicare măsuri de securitate adecvate, cum ar fi, de exemplu, clauzele model ale Comisiei Europene.

 

X. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

XII. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta folosind email-ul sau formularul de contact de pe site.